خرید و دانلود(بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثال)

بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثال|30009217|ya|تحقیق اهمیت صورتحساب سود و زيان ,بررسی و تحقیق صورتحساب سود و زيان
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثالقابل مشاهده می باشد

هر شركت توليدي و بازرگاني براي اطلاع از اينكه در هر دوره مالي به چه ميزان در نيل به اهداف سازماني موفق بوده است يا ناموفق اقدام به تشكيل صورتحساب سود و زيان مي نمايد تا با آگاهي از وضعيت مالي شركت اقداماتي را كه لازم ميداند براي پيشبرد اهداف انجام دهد .تعريف صورت سود و زيان : عبارت است از خلاصه درآمدها وهزينه هاي يك سازمان براي يك دوره زماني معين .3 عامل درصورت سودو زيان وجوددارد:1 درآمد : افزايشي كه درنتيجه فروش كالاهاوخدمات درسرمايه يك سازمانبوجودمي آيد درآمدناميده مي شود.2 هزينه ها : كاهشي را كه باانجام عمليات به منظوركسب درآمددرسرمايهسازمان بوجودمي آيد هزينه مي نامند.3 درآمدخالص : افزايشي كه درنتيجه انجام گرفتن عمليات سودآوردرسرمايهسازمان بوجودمي آيددرآمدخالص ناميده مي شود وآن عبارت است ازفزونيدرآمدهانسبت به هزينه هادريك دوره مالي.

مثال : صورت سود و زيان منتهي به 29 اسفند 1385درآمد 000/200/8بهاي تمام شده كالاي فروش رفته (000/800/4)سود ناخالص 000/400/3

هزينه ها :(دستمزد) پاداش 000/680/1ه اداري 000/760ه تبليغات 000/80 (000/520/2 )سود خالص 000/880صورتحساب با سودوزيان به سه روش طبقه بندي شده است:

1 صورت سودوزيان ساده: دراين روش فقط رقم نهايي يعني سودويژه مهماست.2 صورت سودوزيان طبقه بندي شده: درصورت طبقه بندي شده ازتعداديسرفصل وطبقه بندي فرعي براي قيمت تمام شده وهزينه استفاده مي شودمثلا" جمع مبالغي كه مشتري بايد بپردازد وياقيمت تمام شده ي كالاي فروش رفته.3 صورت سودوزيان فرم جامع: دراين روش برخلاف نمونه هاي پيش كليه زيانها ومنافع پيش بيني نشده يعني آنهايي كه ناشي ازرويدادهاي غيرعادي مانندزلزله و سيل و...است را منعكس مي كند.

1 مطالعه براساس استاندارد محصول تمام شده يا هزينه يابي استاندارد.

بهاي تمام شده كالاي توليد شده رامي توان ازقبلازشروع توليد باارقام تخميني تعين نمودوهم پس ازتكميل جريان توليد كالا آن رامحاسبه كرد. يك سيستم انباشت اطلاعات بهاي تمام شده (هزينه يابي مرحله اي يا سفارشات) به همين ترتيب مي تواند به جاي آنكه درانتظاراطلاعات مربوط به بهاي تمام شده واقعي بماند وسپس اين هزينه هاي واقعي را ميان واحدهاي توليد شده تقسيم كندازارقام ازپيش تعيين شده براي واحدهاي در حال توليد استفاده نمايد . استفاده از نرخهاي استاندارد براي تعيين بهاي تمام شده يا هزينه يابي داراي مفاهيم و تكنيكهاى خاصى است و طبعا" جز در موارد اندكي ميان هزينه هاي واقعي و استاندارد مغايرت وجود دارد .اقلام بهاي تمام شده استاندارد آنهايى هستند كه انتظار دستيابي به آنها در جريان توليد محصول وجود دارد و در ايجاد آنها شرايط عادي و طبيعى توليد مد نظر قرار مى گيرد . در هر حال ارقام استاندارد هيچگاه در سيستم حسابدارى جايگزين ارقام واقعى نمي شوند و در واقع ارقام واقعى و استاندارد در سيستم هزينه يابى مكمل يكديگر هستند .2 اطلاعات بهاى تمام شده براى مقاصد گوناگونى مورد استفاده واقع مى شود . البته اطلاعات بهاى تمام شده خاصى كه براى تأمين يك هدف به كار برده مى شودممكن است براى هدف ديگر مناسب نباشد .ارقام استاندارد را مى توان براى تأمين اهداف زير به كار برد :

مطالب دیگر:
📃گزارش کارآموزی طرح تهیه ماكارونی📃گزارش کارآموزی فعالیتهای كشاورزی📃کارآموزی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا📃طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE📃گزارش کارآموزی سفال و سفال گری📃گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری📃گزارش کارآموزی شركت محصولات كاغذ لطیف📃گزارش کارآموزی شهر سازی📃تحقیق طراحی نیمكت پارک📃کارآموزی آشنایی با صنعت رنگ📃کارآموزی برق فشار ضعیف📃کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی📃کارآموزی عملیات فرز کاری📃کارآموزی كارخانه مینوی خرمدره📃كارآموزی شركت تولیدی لوازم تزیینی خودرو📃کارآموزی كارگاه میل لنگ تراشی📃كارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی📃کارآموزی مراحل اجرای كار ساختمان📃کارآموزی گزارش كار شركت پارس خزر📃گزارش کارآموزی شركت ایران سازه📃گزارش كارآموزی اداره دارایی📃گزارش کارآموزی بیوگرافی شركت چینی نور📃کارآموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی📃جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی📃کارآموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی